Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης στους συγγενείς θύματος τροχαίου ατυχήματος και αποζημίωση στον τραυματισθέντα οδηγό


Στην με αρ. 2263/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταλογίζεται αποκλειστική υπαιτιότητα σε οδηγό ι.χ.φ. αυτοκινήτου που επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση προς τα αριστερά και να εισέλθει σε συμβαλλόμενη οδό, δίχως να ακινητοποιήσει το όχημά του προσωρινά στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας που εκινείτο και δίχως να θέσει σε λειτουργία τον αριστερό δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης.

Με τον τρόπο αυτό εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα στα οχήματα που εκινούντο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα κατά τη διενέργεια αριστερής στροφής να ανακόψει αιφνίδια την ευθεία πορεία της στο αντίθετο ρεύμα κινούμενης νομίμως μοτοσυκλέτας και να τραυματιστεί θανάσιμα η συνεπιβάτιδα ηλικίας 57 ετών και να τραυματιστεί βαρύτατα ο οδηγός της.

Η απόφαση επιδίκασε έξοδα κηδείας και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης στους συγγενείς της αποβιωσάσης και συγκεκριμένα 60.000 € στον σύζυγο, 60.000 € στην μητέρα, 50.000 € σε έκαστο των τέκνων, 30.000 € σε έκαστο των αδελφών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η απόφαση επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ύψους 10.000 € στον γαμπρό και 10.000 € σε έκαστο των εγγονών.

Επίσης επιδίκασε και αποζημίωση για περιουσιακή ζημία που αφορούσε όχι μόνο την καταστροφή της εμπλεκόμενης στο ατύχημα μοτοσυκλέτας αλλά και τις δαπάνες φύλαξης αυτής, την αξία των κατεστραφέντων ενδυμάτων του οδηγού (παντελόνι, παπούτσια μπουφάν, κράνος), την αμοιβή για τις υπηρεσίες περιποίησης που προσέφερε στον τραυματισθέντα η αδελφή του και ο γαμπρός του κατά την διάρκεια της νοσηλείας του, τις δαπάνες φυσικοθεραπείες, τα έξοδα βελτιωμένης διατροφής, αγοράς φαρμάκων, ιατρικών υλικών και εξετάσεων.

Επιπλέον επιδίκασε στον τραυματισθέντα τα εισοδήματα που απώλεσε κατά τον χρόνο που αδυνατούσε να εργασθεί συνεπεία του τραυματισμού στα οποία συμπεριέλαβε και τις εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ (παρ’ όλο που δεν βάρυναν τον ίδιο) αλλά και χρηματική ικανοποίηση ύψους 80.000 λόγω ηθικής του βλάβης

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση