Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Επιδίκαση ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω μόνιμης αναπηρίας θύματος τροχαίου ατυχήματος που υποβλήθηκε σε σπληνεκτομή


Η με αρ. 2246/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκρινε ότι αποκλειστικός υπαίτιος του επίδικου τροχαίου ατυχήματος είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας ο οποίος προέβη σε ελιγμό προς τα αριστερά για να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να χρησιμοποιήσει τον αριστερό δείκτη κατεύθυνσης (φλας) με αποτέλεσμα να εισέλθει αιφνίδια στην ομόρροπη πορεία άλλης μοτοσικλέτας που κινούνταν στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και σε παράλληλη γραμμή προς αυτήν.

Συνεπεία της σύγκρουσης η μοτοσικλέτα του ενάγοντος υπέστη υλικές ζημιές ενώ ο ίδιος έπεσε στο οδόστρωμα και υπέστη ρήξη σπληνός. Το Δικαστήριο εξέτασε ενδελεχώς κάθε μία από τις χρηματικές απαιτήσεις που διατύπωσε ο ενάγων και κατέληξε σε αιτιολογημένη κρίση για κάθε μία από αυτές. Σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση βλάβης του οχήματος από τροχαίο ατύχημα, η θετική ζημιά του ιδιοκτήτη, η οποία δεν απαιτεί την προηγούμενη απόκατάσταση της βλάβης, περιλαμβάνει την αξία των ανταλλακτικών, το κόστος εργασίας και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Συνεπώς ακόμα και αν ο ενάγων δεν έχει προβεί στην επισκευή του οχήματός του δικαιούται να ζητήσει όχι μόνο την αξία των ανταλλακτικών και το κόστος της εργασίας επισκευής αλλά και το Φ.Π.Α. αυτών.

Επιδικάστηκε επίσης αποζημίωση για την καταστροφή των ρούχων του ενάγοντος λόγω του ατυχήματος (αξία μεταχειρισμένου παντελονιού και μπουφάν που σκίστηκαν λόγω της πτώσης του στο οδόστρωμα). Δεν επιδίκαστηκε όμως αποζημίωση λόγω βελτιωμένης διατροφής καθώς ο ενάγων δεν προσκόμισε κάποιο ιατρικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν την λήψη βελτιωμένης τροφής σε σχέση με την τροφή που ελάμβανε πριν τον τραυματισμό του. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατροφικές συνθήκες και συνήθειες που έχουν καθιερωθεί με βάση την επικρατούσα κοινωνική και οικονομική κατάσταση οι τροφές που επικαλέστηκε ο ενάγων (κόκκινο κρέας, ψάρι, σούπες, φρούτα, λαχανικά και χυμοί) περιλαμβάνονται ούτως ή άλλως στο καθημερινό διαιτολόγιο ενός μέσου ανθρώπου που ζει σε μια σύγχρονη πόλη.

Επιδικάστηκε επίσης αποζημίωση λόγω των υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου που προσέφεραν καθημερινά για δύο οκτάωρες βάρδιες ημερησίως, ήτοι την απογευματινή και την βραδινή, η σύζυγος και η θυγατέρα του ενάγοντος κατα το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του στο Νοσοκομείο. Αντίθετα κρίθηκε ότι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας κατά την πρωινή βάρδια το νοσηλευτικό προσωπικό του δημόσιου Νοσοκομείου επαρκεί για να εξυπηρετεί κανονικά όλους τους ασθενείς και συνεπώς δεν χρειαζόνταν η απασχόληση αποκλειστικής νοσοκόμας από τον ενάγοντα. Κρίθηκε επίσης πως το γεγονός ότι χορηγήθηκε στον ενάγοντα αναρρωτική άδεια μετά την έξοδό του από το Νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούε να αυτοεξυπηρετηθεί και ότι χρειαζόταν κάποιο πρόσωπο να τον συνδράμει στις καθημερινές του ανάγκες. Για τον λόγο αυτό το κονδύλιο του ενάγοντος για τη δαπάνη για τις υπηρεσίες οικιακής βοηθού κατ’ οίκον απορρίφθηκε ως αβάσιμο.

Επιπλέον στον ενάγοντα επιδικάστηκαν ως διαφυγόντα εισοδήματα κατά την διάρκεια που παρέμεινε ανίκανος προς εργασία οι μηνιαίες μικτές (και όχι καθαρές) αποδοχές του για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αφαιρουμένης της επιδότητης που έλαβε από το Ι.Κ.Α.

Ο ενάγων υποβλήθηκε σε σπληνεκτομή, γεγονός που έγινε δεκτό ότι τον καθιστά ανάπηρο εφ’ όρου ζωής καθώς ο οργανισμός του θα είναι για πάντα πιό ευπαθής σε μικροβιακές λοιμώξεις σε σχέση με έναν αρτιμελή οργανισμό. Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι η εν λόγω μόνιμη αναπηρία αποτελεί αρνητικό στοιχείο στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της στενότητας στην αγορά εργασίας όσον αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό μέλλον του ενάγοντος, αφού οι βαρυνόμενοι με αναπηρία μειονεκτούν και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας έναντι των υγιών συναφέλφων τους αλλά και όσον αφορά το κοινωνικό μέλλον του, αφού θα πρέπει να αποφεύγει το συγχρωτισμό με πολλά άτομα λόγω της ευπάθειάς του στις λοιμώξεις.

Λόγω της αναπηρίας του η ως άνω απόφαση επιδίκασε στον ενάγοντα αποζημίωση ύψους 35.000 € και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ύψους 45.000 €.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση