Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Προσωρινή απαγόρευση διαφήμισης διαδικτυακού καζίνου που λειτουργεί παράνομα στην Ελλάδα ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι σε επίγειο καζίνο


Στην υπόθεση που εξέτασε η με αρ. 7055/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα επίγειο καζίνο στράφηκε δικαστικά κατά μιας από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες υπαίθριας διαφήμισης ζητώντας να αποσύρει τις διαφημίσεις διαδικτυακού καζίνο από όλα τα σημεία υπαίθριας διαφήμισης εντός του νομού Αττικής στα οποία είχαν αυτές τοποθετηθεί και να της απογορευθεί προσωρινά να διαφημίζει το διαδικτυκό καζίνο καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός του νομού Αττικής.

Σύμφωνα με το β.δ. 29/1971 τα τυχερά παίγνια απαγορεύονταν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ κατ’ εξαίρεση επιτρέπονταν η διενέργεια ορισμένων τυχερών παιγνίων μόνο στα καζίνο που έχουν άδεια λειτουργίας, ήτοι μόνο στα επίγεια καζίνο και όχι σε αυτά που διενεργούνται μέσω διαδικτύου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι απαγορεύσεις που θέτει το Ελληνικό Δίκαιο ως προς την διενέργεια και διαφήμιση των καζίνο του διαδικτύου δεν αντίκεινται στο Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα στο άρθρο 49 της Συνθ. ΕΚ. Ειδικά προκειμένου περί τυχερών παιγνιδιών με την άσκηση των οποίων επιδιώκεται αμέσως ή εμμέσως ο προσπορισμός χρηματικού κέρδους, το Δικαστήριο των Ευρωπαικών Κοινοτήτων έχει κρίνει ότι λόγω του επικίνδυνου χαρακτήρα των σχετικών δραστηριοτήτων δικαιολογείται η επιβολή περιορισμών.

Υπό το πρίσμα αυτό η ως άνω δικαστική απόφαση δέχτηκε ότι οι περιορισμοί που επιβάλει το Ελληνικό Δίκαιο ως προς τα καζίνο διαδικτύου δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος (προστασία καταναλωτών, καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της εξαρτήσεως από τα τυχερά παιχνίδια) και δεν έρχονται σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία. Ενόψει τούτων η υπαίθρια διαφήμιση διαδικτυακού καζίνο που λειτουργεί παράνομα στην Ελλάδα, κρίθηκε ότι συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού καθόσον η πράξη αυτη τελείται από την διαφημιστική εταιρεία προς τον συμφέρον και κατ’ εντολή του διαφημιζόμενου διαδικτυακού καζίνο και απευθύνεται στους ίδιους κύκλους πελατών που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά (με το επίγειο καζίνο), γίνεται δε με σκοπό ανταγωνισμού προκειμένου να αποσπάσει τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες της αιτούσας και είναι ικανή αντικειμενικά να ενισχύσει την θέση του διαφημιζόμενου καζίνο στην αγορά.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση