Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Ανεπαρκής η αιτιολογία εφετειακής απόφασης αναφορικά με την υπαιτιότητα του θανόντος οδηγού δίκυκλης μοτοσικλέτας στην πρόκληση του ατυχήματος και την συνυπαιτιότητά του στον θανάσιμο τραυματισμό του λόγω παράλειψης χρήσης προστατευτικού κράνους


Mε την με αρ. 2544/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτό ότι αποκλειστικά υπαίτια του θανάσιμου τραυματισμού του οδηγού και του επιβάτη δίκυκλης μοτοσικλέτας ήταν η οδηγός ι.χ.ε. αυτοκινήτου που κρίθηκε πως εκινείτο με υπερβολική ταχύτητα (120 χλμ/ώρα) με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί εγκαίρως την έμπροσθεν του οχήματός της κανονική κίνηση της δίκυκλης μοτοσικλέτας με αποτέλεσμα να επιπέσει με σφοδρότητα με το εμπρόσθιο τμήμα του στο πίσω μέρος της, την οποία ανέτρεψε και την παρέσυρε στο αριστερό τμήμα του οδοστρώματος.

Το Εφετείο απέρριψε τον ισχυρισμό της εναγόμενης ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας είναι αποκλειστικός υπαίτιος του ατυχήματος.

Κατά την εκδοχή της εναγόμενης, ενώ αυτή επιχείρησε νόμιμη από αριστερά προσπέραση, τη στιμή που το αυτοκίνητό της ευρισκόταν στο ύψος της μοτοσικλέτας, ο οδηγός της επιχείρησε αιφνίδιο ελιγμό από το άκρο δεξιό του ρεύματος πορείας της προς τα αριστερά, με σαφή πρόθεση να επιχειρήσει επιτόπια αναστροφή με αποτέλεσμα να αποκλείσει ξαφνικά την πορεία του ι.χ.ε αυτοκινήτου και τα δύο οχήματα να συγκρουσθούν.

Κατά τον Εισηγητή του Αρείου Πάγου το Εφετείο δεν διευκρίνισε με σαφήνεια και πειστικότητα ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας οδηγούσε κατά το χρόνο του επίδικου ατυχήματος σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΟΚ με σύνεση και επιμέλεια και ότι δεν επιχείρησε αιφνιδιαστικά μέσα στο οδόστρωμα κίνηση από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Επίσης το Εφετείο είχε απορρίψει τον ισχυρισμό της εναγόμενης περί συντρέχοντος πταίσματος των θανόντων στην επέλευση του θανατηφόρου αποτελέσματος από τον τραυματισμό τους επειδή δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος, «δεδομένου ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις νεκροψίας ο θάνατος αυτών προήλθε από βαριές κακώσεις σώματος και όχι μόνο κακώσεις στο κεφάλι». Η αιτιολογία αυτή κρίθηκε από τον Εισηγητή του Αρείου Πάγου ανεπαρκής καθώς δεν προσδιορίζεται σε ποια μέρη του σώματός τους επήλθαν οι κακώσεις και ότι εξαιτίας αυτών και μόνο θα επήρχετο ο θάνατός τους και ότι οι κακώσεις στην κεφαλή καθενός αυτών - λόγω του ότι δεν έφεραν προστατευτικό κράνος - δεν συνετέλεσαν καθόλου στην επέλευση του θανάτου τους.

Με το σκεπτικό αυτό εισηγήθηκε την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση