Κυπριωτάκη Αικατερίνη

Δικηγόρος


Φωτογραφία που δείχνει το πρόσωπο της δικηγόρου Κυπριωτάκη Αικατερίνη

Με εφόδια τη γνώση, το ήθος και την υπομονή αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις προκλήσεις της μάχιμης δικηγορίας


Κυπριωτάκη Αικατερίνη

Δικηγόρος


Η Αικατερίνη Εμμ. Κυπριωτάκη γεννήθηκε το 1984 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Πολιτική Θεωρία και τα Πολιτικά Δικαιώματα και είναι Δικηγόρος παρ' Εφέταις με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο.

Η ενασχόλησή της εστιάζεται σε υποθέσεις εμπραγμάτου (με εξειδίκευση σε ζητήματα κτηματολογίου), οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, πνευματικής ιδιοκτησίας και εν γένει δικαστικής και εξώδικης επίλυσης αστικών διαφορών.

Εκπαίδευση


Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

2011

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 • Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων (ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης)
 • Βαθμός: Άριστα

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

2010

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία» με κατεύθυνση «Πολιτική Θεωρία & Δικαιώματα»

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Σχολή Κοινωνικών επιστημών
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
 • Βαθμός: Άριστα

Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2007

Πτυχίο Νομικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Νομικής
 • Βαθμός: Λίαν καλώς

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2002 – 2007

Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο) 5ου Ενιαίου Λυκείου Ηρακλείου

Βαθμός: Άριστα

Επαγγ/κές δραστηριότητες


Προαγωγή σε Δικηγόρο παρ’ Εφέταις

2014

Άσκηση δικηγορίας

2009 – σήμερα

Άσκηση δικηγορίας με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας το Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

2009

Κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (ΦΕΚ 573/24.07.2009, Τεύχος Γ')

Πρακτική

2007 – 2008

Πρακτική άσκηση σε δικηγόρο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Δικηγορικός σύλλογος

2007

Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου ως ασκούμενη δικηγόρος

Ξένες γλώσσες


Πτυχίο Αγγλικών

2006

Certificate of Proficiency in English – University of Michigan

 • Επίπεδο: Άριστη γνώση
 • Κάτοχος επάρκειας προσόντων διδασκαλίας, χορηγηθείσα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Πτυχίο Ιταλικών

2004

Diploma di Lingua Italiana – Istituto Ιtaliano di Cultura in Atene (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών)

Επίπεδο: Πολύ καλή γνώση

Πρόσθετες πληροφορίες


Επιστημονικές εργασίες – Δημοσιεύσεις

 • «Η άνοδος των οικολογικών κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό & η πρόσφατη Ελληνική εμπειρία»
  Εκπόνηση & Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας στο Μ.Δ.Ε «Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κώστα Λάβδα (2010)
 • «Το τεκμήριο της αθωότητας»
  Εργασία εκπονηθείσα στα πλαίσια του μαθήματος Νέες Τεχνολογίες και Νέου Τύπου Δικαιώματα του Β΄ κύκλου του ΠΜΣ «Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία» με διδάσκουσα την κ.Ήβη Μαυρομούστακου (2009)
 • «Η θρησκευτική Ελευθερία»
  Εργασία εκπονηθείσα στα πλαίσια του μαθήματος Νέες Τεχνολογίες και Νέου Τύπου Δικαιώματα του Β΄ κύκλου του ΠΜΣ «Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία» (2009)
 • «Αμερικανική Μετανάστευση»
  Εργασία εκπονηθείσα στα πλαίσια του μαθήματος Πολιτικό Σύστημα & Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ του Α΄ κύκλου του ΠΜΣ «Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία» με διδάσκοντα τον κ.Κώστα Λάβδα (2009)
 • «Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ν.Κορέας: Πανεπιστημιακή & Αναπτυξιακή Πολιτική»
  Εργασία εκπονηθείσα στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική & Πανεπιστημιακή Πολιτική του Α΄ κύκλου του ΠΜΣ «Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία» με διδάσκοντα τον κ.Νίκο Παπαδάκη (2009)
 • «Η Συνταγματική κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία»
  Προπτυχιακή εργασία στο μάθημα των Ατομικών & Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η εν λόγω εργασία κατόπιν επιλογής του διδάσκοντος καθηγητή δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Συνταγματικών Ερευνών (2004)