Πιταροκοίλης Εμμανουήλ

Δικηγόρος


Φωτογραφία που δείχνει το πρόσωπο του Δικηγόρου Πιταροκοίλη Εμμανουήλ

Η βαθιά και ουσιαστική γνώση της ελληνικής νομολογίας, η πλούσια εμπειρία, η ενδελεχής ενασχόληση με όλες τις πτυχές κάθε υπόθεσης, η μαχητικότητα και η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες μας παρέχουν τα εφόδια να ανταπεξέλθουμε με συνέπεια στα ζητήματα δικαίου που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε


Πιταροκοίλης Εμμανουήλ

Δικηγόρος


Ο Εμμανουήλ Κ. Πιταροκοίλης γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.

Η ενασχόλησή του εντοπίζεται στους τομείς του αστικού και ξενοδοχειακού δικαίου.

Εκπαίδευση


Διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2012)
  • Αυτοματοποίηση Γραφείου (Business Skills and Technology) (1999)
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1998)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1988 – 1993

Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο) Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου

Επαγγ/κές δραστηριότητες


Άσκηση δικηγορίας

2012 – σήμερα

Μέλος του Δ.Σ. Ηρακλείου

Φυσική αγωγή

  • Υπεύθυνος εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Λασιθίου Άγιος Νικόλαος (2004 – 2005)
  • Υπεύθυνος Γυμναστηρίου της 126 Σ.Μ. (2001)
  • Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο ως Καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε άτομα με Οστεοπόρωση (Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) Κομοτηνή (1998)
  • Προπονητής Αντισφαίρισης σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών (πρόγραμμα της Ε. Φ. Ο. Α.) Κομοτηνή (1997 – 1998)

Ξένες γλώσσες


Πτυχίο Αγγλικών

1990

First Certificate