Πιταροκοίλης Γεώργιος

Δικηγόρος


Φωτογραφία που δείχνει το πρόσωπο του δικηγόρου Γεώργιου Πιταροκοίλη

Η λεπτομερής και ειλικρινής ενημέρωση των εντολέων είναι η βάση της εμπιστοσύνης και το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες μιας υπόθεσης


Πιταροκοίλης Γεώργιος

Δικηγόρος


Ο Γεώργιος Ι. Πιταροκοίλης γεννήθηκε το 1978 στο Ηράκλειο Κρήτης και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στον Τομέα του Αστικού Δικαίoυ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω ενώ διατελεί και μέλος ανώτατων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων.

Η ενασχόλησή του εστιάζεται στο αστικό, εταιρικό και εμπορικό δίκαιο και τη δικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Συνεργάζεται με το δικηγορικό γραφείο Αθηνών "Πέτρος Καϊμακάμης & Συνεργάτες". Έχει επίσης διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της Proton Βank, των ασφαλιστικών εταιρειών «Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α.», «EVIMA A.E.», «CITY INSURANCE Α.Ε.» καθώς και του Επικουρικού Κεφαλαίου. Είναι μέλος της Ένωσης Αστικολόγων.

Είναι εγγεγραμμένος στην κατάσταση Δικηγόρων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου που διορίζονται για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σύμφωνα με το ν. 3226/2004

Εκπαίδευση


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

2001 – 2003
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τμήμα Νομικής τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Αστικό Δίκαιο
 • Bαθμός πτυχίου: Άριστα

Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1997 – 2001

Πτυχίο Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Νομικής
 • Bαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς

Επαγγ/κές δραστηριότητες


Άσκηση δικηγορίας

 • Δικηγόρος Ηρακλείου Κρήτης (2005 – σήμερα)
 • Δικηγόρος Πειραιώς (2003 – 2005)
 • Συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου Αθηνών "Πέτρος Καϊμακάμης & Συνεργάτες" (2003 – σήμερα)

Άσκηση μάχιμης δικηγορίας με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας το Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο

Τακτικό μέλος

 • Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. (2015 – σήμερα)
 • Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών – FOOTBALL LEAGUE (2014 – 2015)

Πρακτική

2001 – 2003

Ασκούμενος δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Πέτρου Παντελεάκου

Ξένες γλώσσες


Πτυχίο Αγγλικών

1997

First Certificate in English

Πτυχίο Γερμανικών

2000

Zertifikat Deutsch