Σιέρρας Ιωάννης

Δικηγόρος


Φωτογραφία που δείχνει το πρόσωπο του δικηγόρου Ιωάννη Σιέρρα

Στρατηγική με τακτικούς ελιγμούς είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για τη νίκη. Τακτικοί ελιγμοί χωρίς στρατηγική, είναι ο θόρυβος πριν την ήττα.

Σουν Τσου, (544 π.Χ. – 496 π.Χ.), Η τέχνη του πολέμου

Σιέρρας Ιωάννης

Δικηγόρος


Ο Ιωάννης Π. Σιέρρας γεννήθηκε το 1974 και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και δραστηριοποιείται ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος παρ' Εφέταις με εξειδίκευση στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο.

Η ενασχόλησή του εστιάζεται σε ζητήματα εταιρικού και εν γένει εμπορικού δικαίου, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και στη δικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών.

Εκπαίδευση


Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2000

Πτυχίο Νομικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Νομικής

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1987 – 1993

Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο) 6ου Γενικού Λυκείου Δήμου Ζωγράφου Αττικής

Επαγγ/κές δραστηριότητες


Άσκηση δικηγορίας

2003 – 2014

Δικηγόρος Αθηνών, συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου Πέτρου Καϊμακάμη και Συνεργατών, Αθήνα, οδός Λυκαβηττού αρ. 20, Κολωνάκι

Ενδεικτικά:

 • αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα
 • μισθώσεις
 • γαμικές διαφορές
 • διαταγές πληρωμής
 • κατοχύρωση σημάτων
 • μεταβιβάσεις ακινήτων
 • έλεγχοι τίτλων
 • εμπράγματες αγωγές,
 • γενικό αστικό και εμπορικό δίκαιο

Χειρισμός υποθέσεων

2011 – 2013

Χειρισμός υποθέσεων αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα στα πλαίσια συνεργασίας του δικηγορικού γραφείου Πέτρου Καϊμακάμη και Συνεργατών με την ασφαλιστική εταιρεία 'EVIMA'.

Εξωτερικός συνεργάτης
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Αθηνών

2008 – 2010
 • Έλεγχοι τίτλων
 • Εγγραφές συναινετικών προσημειώσεων ακινήτων

Πρακτική

2000 – 2003

Ασκούμενος δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο του δικηγόρου Αθηνών Πέτρου Καϊμακάμη και Συνεργατών (ενδιάμεσα εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων)

Ξένες γλώσσες


Πτυχίο Αγγλικών

2000

Γλωσσικό επίπεδο 'Lower'