Βασιλάκης Ιωάννης

Δικηγόρος


Φωτογραφία που δείχνει το πρόσωπο του δικηγόρου Ιωάννη Βασιλάκη

H δικαστηριακή εμπειρία αποτελεί βασική πηγή γνώσεων που στηρίζει την παροχή πολύτιμων συμβουλών κατά την κατάρτιση συμβάσεων και τον εν γένει χειρισμό κάθε υπόθεσης


Βασιλάκης Ιωάννης

Δικηγόρος


Ο Ιωάννης Εμμ. Βασιλάκης γεννήθηκε το 1978 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει παρακολουθήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.

Η ενασχόλησή του εστιάζεται σε υποθέσεις Ποινικού και Αστικού Δικαίου.

Εκπαίδευση


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

2001 – 2003

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Τμήμα Νομικής

Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1997-2001

Πτυχίο Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Τμήμα Νομικής
  • Bαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1993 – 1996

Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο) 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Βαθμός: Άριστα

Επαγγ/κές δραστηριότητες


Άσκηση δικηγορίας

2003 – σήμερα

Άσκηση μάχιμης δικηγορίας με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας το Αστικό, Ποινικό & Εμπορικό Δίκαιο

Πρακτική

2001 – 2003

Ασκούμενος δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Τσικνάκη.

Λόγω παρακολούθησης των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματική άσκηση στο δικηγορικό γραφείου του καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθανάσιου Ζαχαριάδη, κατόπιν στο δικηγορικό γραφείου του καθηγητή της Νομικής Σχολής Γεωργίου Δέλιου και Παρασκευά Δέλιου και έπειτα στο δικηγορικό γραφείο του Αθηνόδωρου

Δικηγορικός σύλλογος

2003

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Ξένες γλώσσες


Πτυχίο Αγγλικών

Certificate of Proficiency in English – University of Michigan

Επίπεδο: Άριστη γνώση

Πτυχίο Γερμανικών

Επίπεδο: Βασική γνώση