Υπηρεσίες

Η νομική επιστήμη, ως επιστήμη που ασχολείται με την πρακτική επίλυση προβλημάτων, αποτελεί κενό γράμμα, χωρίς τη μόνιμη και ζωντανή σύνδεσή της με την δικαστηριακή πρακτική, που δίνει την εικόνα της πραγμάτωσης της νομικής θεωρίας μέσα από τη ζώσα δικανική πραγματικότητα


Κλάδοι δικαίου