Υπηρεσίες

Αστικό δίκαιο

Aστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Ιδιωτικού Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις σχέσεις και τις διαφορές των ιδιωτών («αστών», «πολιτών») που συμβιούν σε μία κοινωνία οργανωμένη σε κράτος.

Επίσης ρυθμίζει και έννομες σχέσεις των προσώπων που είναι φορείς δημόσιας εξουσίας εφόσον μετέχουν στις συναλλαγές ως ιδιώτες.

Το Αστικό Δίκαιο διατρέχει θεμελιώδεις νομικές έννοιες που είναι εντελώς απαραίτητες για την ευχερή παρακολούθηση και κατανόηση όλων των κλάδων του δικαίου και ιδίως του ιδιωτικού, όπως κανόνας δικαίου και ερμηνεία του, δικαίωμα, αξίωση, παραγραφή, ενστάσεις, υποκείμενα δικαίου, ικανότητα δικαίου και αντικείμενα του δικαίου και των έννομων σχέσεων. Υπό την έννοια αυτή η εισαγωγή στο αστικό δίκαιο είναι ταυτόχρονα εισαγωγή και σε όλο το δίκαιο καθώς και οι υπόλοιπο κλάδοι του χρησιμοποποιούν τη βασική ορολογία και τις θεμελιώδεις νομικές έννοιες και αρχές, που είναι δημιουργήματα του αστικού δικαίου.

Το Αστικό Δίκαιο διαιρείται σε 5 κλάδους:

  • Γενικές αρχές
  • Ενοχικό δίκαιο
  • Εμπράγματο δίκαιο
  • Οικογενειακό δίκαιο
  • Κληρονομικό δικαιο