Υπηρεσίες

Εμπορικό Δίκαιο

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων

Ορισμός

Το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων περιλαμβάνει κανόνες με τους οποίους προστατεύονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους

Ως έργο νοείται είτε το πρωτότυπο συγγραφικό έργο, είτε το σχέδιο, είτε η φωτογραφία, το τραγούδι, η ταινία, το έργο ζωγραφικής, γλυπτικής, το λογισμικό ή τις βάσεις δεδομένων και εν γένει οτιδήποτε αποτελεί έργο της ανθρώπινης διάνοιας εκφρασμένο με κάποιο τρόπο.

Επίσης προστατεύει και τους δικαιούχους των λεγόμενων συγγενικών δικαιωμάτων (δικαιώματα εκτελεστών, καλλιτεχνών, ερμηνευτών, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών κλπ.) αλλά και εμπορικά σήματα δηλαδή σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Εμπειρία & υποθέσεις

Το γραφείο μας έχει παράσχει υπηρεσίες σε θέματα δικαίου βιομηχανικής – πνευματικής ιδιοκτησίας ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Προστασία σήματος (καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εταιρείας τηλεφωνικού καταλόγου)
  • Αποζημίωση λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού
  • Παράλειψη χρήσης διακριτικού γνωρίσματος
  • Ποινική ρήτρα από παράβαση σύμβασης αποκλειστικότητας τραγουδιστή
  • Κατοχύρωση σήματος/διασχηματισμού