Υπηρεσίες

Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο αποτελείται από το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της ποινικής εξουσίας μιας Πολιτείας

Ρυθμίζει την αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων οργάνων της να βεβαιώσουν την ενοχή του κατηγορουμένου ώστε να επιβάλουν σ’ αυτόν την προβλεπόμενη ποινική κύρωση για πράξεις που προσβάλλουν βασικά στοιχεία – αγαθά της ατομικής ή κοινωνικής ζωής.

Το γραφείο μας έχει χειριστεί υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος και ενδεικτικά:

 • Οικονομικά εγκλήματα
 • Επιβουλή της δημόσιας τάξης
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, πλημμύρα, έκρηξη, νοθεία τροφίμων κ.α.)
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων
 • Εγκλήματα κατά της ζωής
 • Σωματικές βλάβες
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια
 • Εγκλήματα κατά της τιμής
 • Παραβίαση απορρήτων
 • Εγκλήματα κατά της περιουσίας
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων
 • Πολεοδομικές παραβάσεις
 • Αγορανομικές παραβάσεις